اسهال ساده ومزمن

اجابت‌ مزاج‌ شل‌، آبکی‌، به‌ دفعات‌ زیاد. اسهال‌ یک‌ علامت‌ است‌ نه‌ یک‌ بیماری‌. اسهال‌ ساده‌ در تمام‌ گروه‌های‌ سنی‌ شایع‌ است‌. ( از علائم شایع آن )درد شکمی‌ همراه‌ با دل‌ پیچه‌ اجابت‌ مزاج‌ شل‌ و آبکی‌ گاهی‌ ناتوانی‌ در کنترل‌ اجابت‌ مزاج گاهی‌ تب‌ ( از علل آن )مسمومیت‌ غذایی‌ ، علل‌ متعددی‌ وجود دارند، از جمله‌ علل‌ عفونی‌ (ویروسی‌، انگلی‌، باکتریایی‌( بیماری‌ کرون‌ (آنتریت‌ منطقه‌ای‌( نشانگان‌های‌ سوءجذب‌ بیماری‌ یا تومور لوزالعمده‌ (بدخیم‌ یا خوش‌خیم‌(دیورتیکولیت‌ مصرف‌ داروهایی‌ مثل‌ مسهل‌ها، داروهای‌ ضداسید، آنتی‌بیوتیک‌ها، کینین‌، نشانگان‌ روده‌ تحریک‌پذیر (کولیت‌ عصبی‌) یا بیماری‌ التهابی‌ روده‌ مسافرت‌ به‌ کشورها دیگر ،نوشیدن‌ آب‌ نهرها، چشمه‌ها، یا چاه‌ها که‌ تصفیه‌ نشده‌اند (برای پیشگیری) می توان از خوردن‌ غذاهای‌ خام‌ و نیم‌پزی‌ مثل‌ غذاهای‌ دریایی‌، غذاهای‌ بوفه‌ای‌ یا پیک‌نیکی‌ که‌ چندین‌ ساعت‌ در بیرون‌ رها شده‌اند، و غذاهایی‌ که‌ فروشندگان‌ دوره‌ گرد می‌فروشند خودداری‌ کنید. با این دارو کاملا بیماری را برطرف و دستگاه گوارشی را ضد عفونی می کند که بصورت جوشانده مصرف می شود

/ 0 نظر / 17 بازدید