# غرور_و_آکنه_صورت_و_جوشهای_مزمن

اسیداوریک و اوره خون

نقرس‌ عبارت‌ است‌ از حملات‌ مکر التهابی‌ مفاصل‌ در اثر رسوب‌ بلورهای‌ اسید اوریک‌ در مفاصل‌، خصوصاً مفصل‌ انگشت‌ شست‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید